Att kontakta styrelsen

Det finns flera sätt att kontakta oss på, du kan skicka e-post direkt till någon i styrelsen via angiven adress under respektive styrelserepresentant.

Alternativt kan du använda formuläret på denna sida, så skickas ditt meddelande som ett mail till föreningen.

Här kan du lämna förslag, påpeka felaktigheter eller komma med enklare önskemål. Dessa handlägges direkt av styrelsen.

Vill du göra en formell framställan av mer övergripande karaktär som ska tas upp på föreningens årsstämman, gör du detta med en skriftlig motion.

En motion ska vara styrelsen tillhanda senast 31 april.

OBS

Passa även på att här och nu sända in din e-postadress till styrelsen, samt att komma ihåg att anmäla om din adress  ändrars.

Vid ägarbyte för fastigheten

Den nya ägarens uppgifter kan du enkelt anmäla med datum för ägarskiftet till styrelsen via nedanstående formulär.

Som medlem i föreningen kan du lämna din
e-postadress här nedan

Och därmed erhålla bätre information om vad som är på gång, exemlvis vid vägarbeten som kan påverka din framkomlighet och så vidare.

Vid felanmälan på föreningens vägbelysning

Ange den skadade eller inte fungerande lampans position med fastighetsnummer, till exempel Marielundsvägen 23-25.

 

Belysningsstolparna är i regel placerade i gränslinjen mellan två fastigheter

 

OBS  OBS  OBS

 

Det är av yttersta vikt att, när man upptäcker en skadad eller påkörd belysningsstolpe, att detta meddelas till styrelsen direkt, så att styrelsen kan agera och se till att ingen kommer till skada då belysningsstolpen kan vara farlig att komma i kontakt med, då den är elansluten.
Kostnader för reparationer kan debiteras den som är ansvarig för skadan.

För kontakt med någon i styrelsen

Ordförande

Finn Kristiansen
Brukskogsvägen 24
178 92 Adelsö
0708857991

E-post: finn.kristiansen@telia.com


Kassör

Anders Ekemar

Rundkyrkoallén 20A

168 58 Bromma

0705398949

mailto:
anders.ekemar@gmail.com


Sekreterare

Stefan Gustafsson
Brukskogsvägen 2
178 92 Adelsö
0705 694 116
E-post: sgx@hotmail.se

Adress

Marielundsvägens Vägförening
Brukskogsvägen 24

178 92  ADELSÖ

 

Postgiro: 239465-8
Org.nr: 717000-4028

Hitta hitFelanmälan

Använd gärna den här funktionen för din anmälan till styrelsen, när du noterar en felaktig eller skadad vägbelysning.

  • Stolpens position anges med hänvisning till väg och vägnumret där stolpen står
  • Markera lämlig anm. nedan.